ابله محله

گاه‌نوشت‌های پسرکی دیوانه

بایگانیِ گفته بزرگان

20 گفتار در باب عشق و عاشقی

عشق‌ورزی یعنی زندگی.
— ضرب‌المثل

عشق زمان و مرتبه سرش نمی‌شود.
— واتسیایانا

یکدیگر را دوست بدارید یا هلاک شوید.
موری شوآرتز

در عشق، شاعریم و در ازدواج، فیلسوف.
— لئونید اس. سوخوروف

کاری که از دل برآید را نتوان نابود ساخت.
— جنن روث

تنها در عشق است که می‌توان با خدا بود.
— آلبرت شوایتزر

عشق: مفهومی که توضیحی برایش نیست.
— جان رالستون سائل

دردآورترین رنج‌های عشق، شیرین و گواراست.
پرسی بیش شلی

هرچه می‌خواهی با من بکن، اما فقط دوستم بدار.
— چاک پالاهنیوک

هیچ گریزی از عشق، جز عشق‌ورزی بیشتر نیست.
— هنری دیوید ثارو

مرد با چشمانش عاشق می‌شود و زن با گوش‌هایش.
— لئو تولستوی

با اندک احساس عاشقانه‌ای، هر کسی شاعر می‌شود.
— افلاطون

وقتی به دنبال عشق می‌گردی، با قلبت به پیش‌رو، نه با مغزت.
— مارک توآین

یک کلام ما را از تمام درد و سختی‌های زندگی رهایی می‌بخشد؛ عشق.
— سوفوکلوس

از عشق‌ورزی محبوب نیرو می‌گیریم، و در عشق‌ورزی به او، جرات می‌یابیم.
— تائو زو

عشق برترین احساس دنیاست، اما وقتی که پایان می‌یابد… بدترین است!
— اسکات تامسون

آنگاه که عشق و مهارت در هم می‌آمیزند، شاهکاری را باید به انتظار نشست.
— جان روسکین

می‌توانی تمام دنیا را به محبوبت ببخشی، اما ماندگارترین هدیه کلامی مهربانانه خواهد بود.
— ژاک پیر ریبالت

عشق یک حس یا شور و هیجان نیست، عشق دارایی است، و هرگاه به آن دست‌یافتی غنی خواهی شد.
— تی وِندِتا

هر چه بیشتر می‌اندیشم، بیشتر به این نتیجه می‌رسم که هیچ چیز هنرمندانه‌تر از عشق‌ورزی به یکدیگر نیست.
— ونسان ون‌گوگ

منبع: wikiquote.org

عشقی بیکران

سخاوتی به بی‌کرانی دریا دارم
و عشقی ژرفناک و عمیق؛ هر چه تو را بیشتر دهمش
بیشتر و بیشتر خواهم داشت، عشق بیکرانی برای هر دومان
— ویلیام شکسپیر

منبع: Wikiquote

13 گفتار در باب ازدواج

ازدواج کلام نیست، جمله است.
— ناشناس

خطرناکترین غذا، کیک عروسی است.
— ضرب‌المثل امریکایی

حماقت مردی، همسر مرد دیگری است.
— هلن رولند

همچون شراب، ازدواج هم با گذشت ایام غنا می‌یابد.
— جین پِرِت

ازدواج موفق و شاد چیزی جز همراهی دو بخشنده نیست.
— روث بل گراهام

مرد عاشق قبل از ازدواج ناپخته‌است و بعد از آن تمام شده.
— زسا زسا گابر

هرگز بخاطر پول ازدواج نکن، که می‌توانی آنرا رایگان‌تر وام‌گیری.
— ضرب‌المثل اسکاتلندی

عشق چیزی جز دیوانگی آنی نیست که تنها با ازدواج درمان می‌پذیرد.
— امبروز بیرس، فرهنگ شیطانی

در ازدواج همواره باید با دیوی که همه‌چیز را می بلعد جنگید، دیو روزمرگی.
— هنر دی بالزاک

تا پیش از ازدواج خوشبختی واقعی را درک نکردم، آن موقع هم که بسیار دیر بود.
— مکس کاف‌من

همسرم می‌گوید که هرگز به حرف‌هایش گوش نمی‌دهم. حداقل این چیزی بود که گفت.
— ناشناس

ازدواج از غم‌هایمان می‌کاهد، شادیمان را مضاعف می‌کند، و مخارج‌مان را چند برابر می‌سازد.
— ضرب‌المثل انگلیسی

می‌دانی مشکل ازدواج چیست؟ هر شب پس از معاشقه تمام می‌شود و تو، باید آنرا تا پیش از صبحانه ی فردا، بازسازی.
— گابریل گارسیا مارکز

پ.ن: منبع

13 گفتار پیرامون دوستی

یک دوست پادزهر صد دشمن است.
— ارسطو

دوست واقعی‌ات را با دو دست بچسب.
— ضرب‌المثلی نیجریایی

در وجود یک دوست، خویش را باز‌می‌یابم.
— ایزابل نورتون

بهترین دوای قلب شکسته، زمان است و دوست‌دختر.
— گوینت پلترو

دوستی چون روحی واحد است که در دو تن جاری است.
— منکلوس

تنها یک دوست واقعی می‌گوید که صورت‌تان کثیف است.
— ضرب‌المثل سیسیلی

یک شاخه رز می‌تواند باغ من شود… و یک دوست، دنیایم.
— لئو بوسکاگلیو

بخشیدن یک دشمن، از بخشیدن یک دوست ساده‌تر است.
— ویلیام بلیک

دوستان، فامیل‌هایی هستند که برای خود دست و پا می‌کنیم.
— استاچ دشامپس

دوست کسی است که همه چیزتان را می‌داند، و هنوز دوست‌تان دارد.
‍‍‍‍‍‍‍‍‍— اِلبرت هوبارد

بهترین کاری که برای دوستم می‌توان کنم این است که دوست‌ش باشم.
— هنری دیوید ثارو

و آنگاه که به تو می‌اندیشم، ای دوست عزیزم / تمام رفته بازمی‌گردد و غم به سر‌می‌آید.
— ویلیام شکسپیر

دوست کسی است که به جوک‌های بی‌مزتان می‌خندد و با مشکلات نه چندان دشوارتان هم‌دردی می‌کند.
— آرنولد ه. گلسگو

پ.ن: منبع