ابله محله

گاه‌نوشت‌های پسرکی دیوانه

بایگانیِ پیکلس

دو کمیک استریپ بامزه!

در این پست دو تا کمیک استریپ بامزه از خانواده پيكلس رو ترجمه كردم. بامزس 🙂

منبع: gocomics